mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Jeżeli nie ustawiłeś adresu email musisz zalogować się loginem do systemu konkretnej szkoły pod jej adresem.