mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Jeżeli nie masz ustawionego adresu e-mail, musisz zalogować się loginem pod adresem konkretnej szkoły.
W celu zalogowania się do dziennika elektronicznego dowolnej szkoły potrzebne jest wspólne konto w mobiDzienniku, które aktywuje się poprzez zarejestrowanie w systemie adresu email. Jeżeli nie ustawiłeś adresu email musisz zalogować się do systemu konkretnej szkoły pod jej adresem. mobidziennik logowanie